MỜI NHẬP THÔNG TIN ĐỂ CHỌN SIM HỢP TUỔI CỦA MÌNH
 • Ngày sinh:
 • Giờ sinh:
 • Giới tính:

Nội dung được tham khảo trên web www.huyenhoc.vn

Sim Số Đẹp Mệnh Hỏa

Theo quy tắc phong thủy số học thì sim phong thủy mệnh Hỏa chứa nguồn năng lượng hộ thân cho người mệnh Hỏa. Vậy bạn đã chọn được sim phong thủy hợp mệnh Hỏa chưa?
Hiểu được băn khoăn của khách hàng muốn chọn số điện thoại hợp mệnh Hỏa dễ dàng, tiết kiệm thời gian, chuyên gia sim phong thủy của chúng tôi đã phân tích, lọc chọn những dãy sim hợp mệnh Hỏa cho bạn thoải mái lựa chọn.

sim phong thủy Vinaphone
 • Mệnh Hỏa -- Điểm 5.5/10
 • 6,800,000 Vnđ
 • Mua Ngay
Xem phong thủy sim

Sim hợp Nam mệnh Hỏa & Sim hợp Nữ mệnh Hỏa

. Tổng số nút: 9
Dãy số Âm Dương cân bằng. Số lượng số mang vận âm dương khá cân bằng, dãy số đạt được hoà hợp âm dương, tương đối tốt. Quẻ chủ: Phong Lôi Ích (益 yì) - Quẻ hỗ: Sơn Địa Bác (剝 bō)
Sim phong thủy đẹp tự nhiên. Sim hợp mệnh Hỏa
Trong dãy số có chứa các số đặc biệt, 38 (Ông địa nhỏ), 78 (Ông địa lớn), 83 Phát tài,
Xem thêm luận sim này
sim phong thủy Viettel
 • Mệnh Hỏa -- Điểm 5.5/10
 • 12,800,000 Vnđ
 • Mua Ngay
Xem phong thủy sim

Sim hợp Nam mệnh Hỏa & Sim hợp Nữ mệnh Hỏa

. Tổng số nút: 10
Dãy số vượng Dương . Số lượng số mang vận âm dương khá cân bằng, dãy số đạt được hoà hợp âm dương, tương đối tốt. Quẻ chủ: Địa Trạch Lâm (臨 lín) - Quẻ hỗ: Địa Lôi Phục (復 fù)
Sim phong thủy đẹp tự nhiên. Sim hợp mệnh Hỏa
Trong dãy số có chứa các số đặc biệt, 39 (Thần tài nhỏ), 86 (Phát lộc),
Xem thêm luận sim này
sim phong thủy Vinaphone
 • Mệnh Hỏa -- Điểm 5/10
 • 2,600,000 Vnđ
 • Mua Ngay
Xem phong thủy sim

Sim hợp Nam mệnh Hỏa & Sim hợp Nữ mệnh Hỏa

. Tổng số nút: 8
Dãy số vượng Dương . Số lượng số mang vận âm dương khá cân bằng, dãy số đạt được hoà hợp âm dương, tương đối tốt. Quẻ chủ: Thuần Ly (離 lí) - Quẻ hỗ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)
Sim phong thủy đẹp tự nhiên. Sim hợp mệnh Hỏa
Trong dãy số có chứa các số đặc biệt, 38 (Ông địa nhỏ),
Xem thêm luận sim này
sim phong thủy Vinaphone
 • Mệnh Hỏa -- Điểm 4.75/10
 • 3,600,000 Vnđ
 • Mua Ngay
Xem phong thủy sim

Sim hợp Nam mệnh Hỏa & Sim hợp Nữ mệnh Hỏa

. Tổng số nút: 4
Dãy số vượng Dương . Số lượng số mang vận âm dương khá cân bằng, dãy số đạt được hoà hợp âm dương, tương đối tốt. Quẻ chủ: Lôi Địa Dự (豫 yù) - Quẻ hỗ: Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn)
Sim phong thủy đẹp tự nhiên. Sim hợp mệnh Hỏa
Trong dãy số có chứa các số đặc biệt, 38 (Ông địa nhỏ), 78 (Ông địa lớn),
Xem thêm luận sim này
sim phong thủy Vinaphone
 • Mệnh Hỏa -- Điểm 4/10
 • 3,250,000 Vnđ
 • Mua Ngay
Xem phong thủy sim

Sim hợp Nam mệnh Hỏa & Sim hợp Nữ mệnh Hỏa

. Tổng số nút: 8
Dãy số vượng Dương . Số lượng số mang vận âm dương khá cân bằng, dãy số đạt được hoà hợp âm dương, tương đối tốt. Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié) - Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)
Sim phong thủy đẹp tự nhiên. Sim hợp mệnh Hỏa
Trong dãy số có chứa các số đặc biệt, 79 (Thần tài lớn), 86 (Phát lộc),
Xem thêm luận sim này
sim phong thủy Vinaphone
 • Mệnh Hỏa -- Điểm 4/10
 • 3,300,000 Vnđ
 • Mua Ngay
Xem phong thủy sim

Sim hợp Nam mệnh Hỏa & Sim hợp Nữ mệnh Hỏa

. Tổng số nút: 8
Dãy số vượng Dương . Số lượng số mang vận âm dương khá cân bằng, dãy số đạt được hoà hợp âm dương, tương đối tốt. Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié) - Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)
Sim phong thủy đẹp tự nhiên. Sim hợp mệnh Hỏa
Trong dãy số có chứa các số đặc biệt, 79 (Thần tài lớn), 38 (Ông địa nhỏ),
Xem thêm luận sim này
sim phong thủy Vinaphone
 • Mệnh Hỏa -- Điểm 4/10
 • 3,300,000 Vnđ
 • Mua Ngay
Xem phong thủy sim

Sim hợp Nam mệnh Hỏa & Sim hợp Nữ mệnh Hỏa

. Tổng số nút: 9
Dãy số Âm Dương cân bằng. Số lượng số mang vận âm dương khá cân bằng, dãy số đạt được hoà hợp âm dương, tương đối tốt. Quẻ chủ: Thiên Thủy Tụng (訟 sòng) - Quẻ hỗ: Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)
Sim phong thủy đẹp tự nhiên. Sim hợp mệnh Hỏa
Trong dãy số có chứa các số đặc biệt, 68 (Lộc phát), 83 Phát tài,
Xem thêm luận sim này
sim phong thủy Viettel
 • Mệnh Hỏa -- Điểm 4/10
 • 6,800,000 Vnđ
 • Mua Ngay
Xem phong thủy sim

Sim hợp Nam mệnh Hỏa & Sim hợp Nữ mệnh Hỏa

. Tổng số nút: 9
Dãy số Âm Dương cân bằng. Số lượng số mang vận âm dương khá cân bằng, dãy số đạt được hoà hợp âm dương, tương đối tốt. Quẻ chủ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) - Quẻ hỗ: Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì
Sim phong thủy đẹp tự nhiên. Sim hợp mệnh Hỏa
Trong dãy số có chứa các số đặc biệt, 86 (Phát lộc), 68 (Lộc phát), 83 Phát tài,
Xem thêm luận sim này
sim phong thủy Vinaphone
 • Mệnh Hỏa -- Điểm 4/10
 • 2,900,000 Vnđ
 • Mua Ngay
Xem phong thủy sim

Sim hợp Nam mệnh Hỏa & Sim hợp Nữ mệnh Hỏa

. Tổng số nút: 8
Dãy số vượng Dương . Số lượng số mang vận âm dương khá cân bằng, dãy số đạt được hoà hợp âm dương, tương đối tốt. Quẻ chủ: Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi) - Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)
Sim phong thủy đẹp tự nhiên. Sim hợp mệnh Hỏa
Trong dãy số có chứa các số đặc biệt, 38 (Ông địa nhỏ), 86 (Phát lộc),
Xem thêm luận sim này
sim phong thủy Vinaphone
 • Mệnh Hỏa -- Điểm 4/10
 • 4,500,000 Vnđ
 • Mua Ngay
Xem phong thủy sim

Sim hợp Nam mệnh Hỏa & Sim hợp Nữ mệnh Hỏa

. Tổng số nút: 8
Dãy số vượng Dương . Số lượng số mang vận âm dương khá cân bằng, dãy số đạt được hoà hợp âm dương, tương đối tốt. Quẻ chủ: Địa Thủy Sư (師 shī) - Quẻ hỗ: Địa Lôi Phục (復 fù)
Sim phong thủy đẹp tự nhiên. Sim hợp mệnh Hỏa
Trong dãy số có chứa các số đặc biệt, 39 (Thần tài nhỏ), 38 (Ông địa nhỏ),
Xem thêm luận sim này
sim phong thủy Vinaphone
 • Mệnh Hỏa -- Điểm 3.5/10
 • 6,800,000 Vnđ
 • Mua Ngay
Xem phong thủy sim

Sim hợp Nam mệnh Hỏa & Sim hợp Nữ mệnh Hỏa

. Tổng số nút: 9
Dãy số Âm Dương cân bằng. Số lượng số mang vận âm dương khá cân bằng, dãy số đạt được hoà hợp âm dương, tương đối tốt. Quẻ chủ: Thiên Thủy Tụng (訟 sòng) - Quẻ hỗ: Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)
Sim phong thủy đẹp tự nhiên. Sim hợp mệnh Hỏa
Trong dãy số có chứa các số đặc biệt, 38 (Ông địa nhỏ), 86 (Phát lộc),
Xem thêm luận sim này
sim phong thủy Viettel
 • Mệnh Hỏa -- Điểm 3.5/10
 • 5,800,000 Vnđ
 • Mua Ngay
Xem phong thủy sim

Sim hợp Nam mệnh Hỏa & Sim hợp Nữ mệnh Hỏa

. Tổng số nút: 9
Dãy số Âm Dương cân bằng. Số lượng số mang vận âm dương khá cân bằng, dãy số đạt được hoà hợp âm dương, tương đối tốt. Quẻ chủ: Địa Thiên Thái (泰 tài) - Quẻ hỗ: Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi)
Sim phong thủy đẹp tự nhiên. Sim hợp mệnh Hỏa
Trong dãy số có chứa các số đặc biệt, 78 (Ông địa lớn), 68 (Lộc phát),
Xem thêm luận sim này
sim phong thủy Vinaphone
 • Mệnh Hỏa -- Điểm 3.5/10
 • 2,600,000 Vnđ
 • Mua Ngay
Xem phong thủy sim

Sim hợp Nam mệnh Hỏa & Sim hợp Nữ mệnh Hỏa

. Tổng số nút: 9
Dãy số vượng Dương . Số lượng số mang vận âm dương khá cân bằng, dãy số đạt được hoà hợp âm dương, tương đối tốt. Quẻ chủ: Lôi Phong Hằng (恆 héng) - Quẻ hỗ: Trạch Thiên Quải (夬 guài)
Sim phong thủy đẹp tự nhiên. Sim hợp mệnh Hỏa
Trong dãy số có chứa các số đặc biệt, 39 (Thần tài nhỏ), 83 Phát tài,
Xem thêm luận sim này
sim phong thủy Viettel
 • Mệnh Hỏa -- Điểm 3.5/10
 • 6,900,000 Vnđ
 • Mua Ngay
Xem phong thủy sim

Sim hợp Nam mệnh Hỏa & Sim hợp Nữ mệnh Hỏa

. Tổng số nút: 8
Dãy số vượng Âm. Số lượng số mang vận âm dương khá cân bằng, dãy số đạt được hoà hợp âm dương, tương đối tốt. Quẻ chủ: Địa Thủy Sư (師 shī) - Quẻ hỗ: Địa Lôi Phục (復 fù)
Sim phong thủy đẹp tự nhiên. Sim hợp mệnh Hỏa

Xem thêm luận sim này
sim phong thủy Vinaphone
 • Mệnh Hỏa -- Điểm 3/10
 • 6,800,000 Vnđ
 • Mua Ngay
Xem phong thủy sim

Sim hợp Nam mệnh Hỏa & Sim hợp Nữ mệnh Hỏa

. Tổng số nút: 8
Dãy số vượng Dương . Số lượng số mang vận âm dương khá cân bằng, dãy số đạt được hoà hợp âm dương, tương đối tốt. Quẻ chủ: Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng) - Quẻ hỗ: Trạch Thiên Quải (夬 guài)
Sim phong thủy đẹp tự nhiên. Sim hợp mệnh Hỏa
Trong dãy số có chứa các số đặc biệt, 83 Phát tài,
Xem thêm luận sim này
sim phong thủy Vinaphone
 • Mệnh Hỏa -- Điểm 3/10
 • 3,600,000 Vnđ
 • Mua Ngay
Xem phong thủy sim

Sim hợp Nam mệnh Hỏa & Sim hợp Nữ mệnh Hỏa

. Tổng số nút: 8
Dãy số vượng Dương . Số lượng số mang vận âm dương khá cân bằng, dãy số đạt được hoà hợp âm dương, tương đối tốt. Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié) - Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)
Sim phong thủy đẹp tự nhiên. Sim hợp mệnh Hỏa
Trong dãy số có chứa các số đặc biệt, 79 (Thần tài lớn), 38 (Ông địa nhỏ), 83 Phát tài,
Xem thêm luận sim này
sim phong thủy Vinaphone
 • Mệnh Hỏa -- Điểm 3/10
 • 3,980,000 Vnđ
 • Mua Ngay
Xem phong thủy sim

Sim hợp Nam mệnh Hỏa & Sim hợp Nữ mệnh Hỏa

. Tổng số nút: 9
Dãy số vượng Dương . Số lượng số mang vận âm dương khá cân bằng, dãy số đạt được hoà hợp âm dương, tương đối tốt. Quẻ chủ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) - Quẻ hỗ: Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì
Sim phong thủy đẹp tự nhiên. Sim hợp mệnh Hỏa
Trong dãy số có chứa các số đặc biệt, 39 (Thần tài nhỏ), 38 (Ông địa nhỏ),
Xem thêm luận sim này
sim phong thủy Vinaphone
 • Mệnh Hỏa -- Điểm 2.5/10
 • 4,900,000 Vnđ
 • Mua Ngay
Xem phong thủy sim

Sim hợp Nam mệnh Hỏa & Sim hợp Nữ mệnh Hỏa

. Tổng số nút: 9
Dãy số Âm Dương cân bằng. Số lượng số mang vận âm dương khá cân bằng, dãy số đạt được hoà hợp âm dương, tương đối tốt. Quẻ chủ: Địa Thiên Thái (泰 tài) - Quẻ hỗ: Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi)
Sim phong thủy đẹp tự nhiên. Sim hợp mệnh Hỏa
Trong dãy số có chứa các số đặc biệt, 83 Phát tài,
Xem thêm luận sim này
sim phong thủy Vinaphone
 • Mệnh Hỏa -- Điểm 2.5/10
 • 3,980,000 Vnđ
 • Mua Ngay
Xem phong thủy sim

Sim hợp Nam mệnh Hỏa & Sim hợp Nữ mệnh Hỏa

. Tổng số nút: 10
Dãy số vượng Dương . Số lượng số mang vận âm dương khá cân bằng, dãy số đạt được hoà hợp âm dương, tương đối tốt. Quẻ chủ: Thuần Tốn (巽 xùn) - Quẻ hỗ: Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí)
Sim phong thủy đẹp tự nhiên. Sim hợp mệnh Hỏa
Trong dãy số có chứa các số đặc biệt, 39 (Thần tài nhỏ), 38 (Ông địa nhỏ),
Xem thêm luận sim này
sim phong thủy Viettel
 • Mệnh Hỏa -- Điểm 2.5/10
 • 6,900,000 Vnđ
 • Mua Ngay
Xem phong thủy sim

Sim hợp Nam mệnh Hỏa & Sim hợp Nữ mệnh Hỏa

. Tổng số nút: 8
Dãy số vượng Âm. Số lượng số mang vận âm dương khá cân bằng, dãy số đạt được hoà hợp âm dương, tương đối tốt. Quẻ chủ: Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù) - Quẻ hỗ: Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi)
Sim phong thủy đẹp tự nhiên. Sim hợp mệnh Hỏa
Trong dãy số có chứa các số đặc biệt, 38 (Ông địa nhỏ), 83 Phát tài,
Xem thêm luận sim này

Ý nghĩa Sim phong thủy

Từ xa xưa những biểu tượng, linh vật mang ý nghĩa cát tường (vật phẩm phong thủy)  luôn là giải pháp để đón lành, tránh dữ, mang tài lộc và sức khỏe đến tất cả các thành viên trong gia đình.

Những phân tích của các nhà nghiên cứu gần đây cho thấy, Phong thủy là một bộ môn khoa học xác định sự phù hợp với cảnh quan môi trường, thiên nhiên hài hòa với cuộc sống con người, dựa trên cơ sở phương pháp luận của thuyết âm dương ngũ hành.

Theo quan điểm của các chuyên gia Phong thủy thì mỗi con số đại diện cho một Hành trong Ngũ Hành, mỗi dãy số tùy theo trật tự sắp xếp mà hàm chứa những nguồn năng tốt (quẻ Cát) hay xấu (Hung), vì vậy cùng với các vật phẩm phong thủy truyền thống như Tì hưu, Thiềm Từ, Thủy tinh cầu, Mã Thượng Phong Hầu…thì Sim phong thủy đã trở thành một Vật phẩm phong thủy gắn liền với cuộc sống thường nhật của mỗi người trong xã hội hiện đại.

Với sự tư vấn của các chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng phong thủy Hà Nội (website: huyenhoc.vn chúng tôi đã lựa chọn được kho sim phong thủy chất lượng từ hàng triệu số sim thuộc các nhà mạng lớn nhất Việt Nam hiện nay (Mobifone, Vinaphone, Viettel…).

Với phương trâm uy tín là giá trị sống còn của doanh nghiệp, Chúng tôi cam kết đem đến những số Sim phong thủy mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho khách hàng. Đến với Simphongthuy.net Bạn sẽ nhận được những giá trị tương xứng với chi phí đã bỏ ra để sở hữu một số Sim phong thủy.

Công thức tính sim phong thủy dựa trên ứng dụng tra phong thủy sim http://huyenhoc.vn/xem-sim-phong-thuy.html

Hotline: 0868.22.77.99